Welkom op de internetsite van Pro Kwaliteit.

Pro Kwaliteit heeft als doel om in samenwerking met de klant de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.

De dienstverlening bestaat uit verschillende facetten. Zoals het adviseren over de inrichting van processen, het (laten) beschrijven van processen en het vaststellen van verbeterpotentieel door middel van audits & assessments.

Hierbij is het uitgangspunt om een blijvend voordeel te bieden aan organisaties door op praktische wijze invulling te geven aan proces en kwaliteitsmanagement.

Een goede samenwerking met management en medewerkers is hierbij van doorslaggevend belang.

Op het gebied van certificering (ISO 9001 of ISO 13485 ) verzorgt Pro Kwaliteit de co÷rdinatie van het certificatietraject en de begeleiding tijdens de certificatie audit.

 


Update 1/4/2012

Update website

 

 

 

Doeltreffend werken met ondernemende medewerkers

Met dit concept biedt Pro Kwaliteit i.s.m. AKL Training oplossingen die de ondernemer in staat stelt de bedrijfsvoering te verbeteren.

In onze aanpak stellen wij de medewerker centraal. De processen helpen hem om zijn werk goed te doen.

Lees verder

 
 

HOME  |  PROFIELSCHETS  | PROCES MANAGEMENT  |  KWALITEITS MANAGEMENT 

BEGELEIDING BIJ CERTIFICERINGLINKS  |  CONTACT